18 d’abr. 2012

Crisis de l’ou. Que no ens toquin els ous!

Ha començat la crisis de l’ou, crec oportú d’avisar als meus estimats lectors/es de que arriben temps remenats per aquesta joia que produeix la gallina.
El sector esta commocionat pel fet de que a més de suportar els pagaments endarrerits de 6 o 8 mesos per part d’empreses hoteleres, ara tenen una regulació sanitària que molts no poden afrontar. La producció d'ous per a consum humà està subjecta a legislació europea en matèria de sanitat animal, benestar animal i seguretat alimentària. És el que es denomina el Model Europeu de producció. A Europa, la producció d'aliments per a consum humà ha de complir una sèrie de requisits legals que garanteixin una producció social i mediambientalment sostenible, a més de garantir la qualitat i innocuïtat de l'aliment.
Per aquest motiu l'1 de gener d’aquest any a entrat en vigor una nova normativa europea. Aquesta normativa prohibeix la producció d'ous per a consum humà en gàbies denominades "convencionals", de manera que a partir d'aquesta data, només podran comercialitzar-ne ous produïts en noves gàbies denominades "enriquides" (amb més espai per gallina, amb un bany de sorra, un nidal, una llima i penjadors) o en sistemes de producció sense gàbies, com poden els aviaris (gallines en sòl, dins d'una nau amb diferents "pisos" on estan els nidals), producció campera (amb possibilitat de sortida a parcs), o producció ecològica (amb possibilitat de sortida a parcs i alimentació ecològica). Els nostres productors d'ous han de fer una costosíssima reconversió, per complir la legislació que entra en vigor. Molts petits productors del Camp de Tarragona ja s’han manifestat que amb la situació actual els hi es impossible fer aquestes inversions, a més de trobar-se desemparats per l’administració ja que no rebran cap tipus d’ajuda. Els primers símptomes és fan notar ja que l’ou ha pujat deu cèntims, les empreses comencen a informar als seus clients que no saben si podran cobrir la demanda ja que sanitat s’ha posat molt dura amb aquest tema. Les empreses que han ppogut fer el canvi de part de les seves gàbies les han venut al Marroc, on la legislació no existeix i no és vigent.
Si no donem ajudes als nostres productors, el sector caurà i menjarem ous del Marroc sense cap tipus de control, passarem doncs d’un extrem d’exigència sanitària a un nivell qüestionable de salubritat. Em de pensar que en aquest moment de resecció no s’ha d’ofegar als productors que son la gallina dels ous d’or.