25 de març 2011

La EFSA i els productes químics en els aliments


L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) proporciona assessorament científic independent sobre totes les qüestions que afecten directa o indirectament a la seguretat alimentària


La EFSA ha publicat un article sobre els productes químics en els aliments. Preguntes on es descriu el paper de l'agència i la labor que realitza a l'hora d'avaluar els riscos en diferents matèries, aromes, additius alimentaris, *plaguicidas, contaminants del medi ambient, materials que entren en contacte amb els aliments, etc

La resenya ens ajudarà a comprendre qüestions com per exemple, com es realitza una avaluació de seguretat en matèria de productes químics, què s'entén per una ingesta diària admissible o una ingesta diària tolerable, com es garanteix la independència de l'assessorament científic, com es protegeix als consumidors dels efectes que provoquen els productes fitosanitaris en la salut, si són segurs els *aromatizantes emprats en la indústria alimentària… comptat i debatut, informació que ens permetrà saber més dels aliments, l'estructura i funcionament de la EFSA, etc.

Font europa.eu

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

TRANSLATE